Exposies

Ana Maria Tavares - Desviantes

ANA MARIA TAVARES

FROM 06/09/2011 TO 01/10/2011


<1/3>
IMAGES
 
Mesa oca, 2011
Plexiglass and stainless steel 85.6 x 70 x 70 cm photo Rafael Cañas
<1/3>